Ilmaiset toimitukset yli 100 € tilauksiin kotimaahan!

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja


1. Rekisteriseloste


Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 25.5.2018 lähtien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta

1.1. Rekisterinpitäjä

bellaruben.fi

Y-tunnus: 1449325-6

Turuntie 3

24100 SALO

Puh. 040 776 7864

asiakaspalvelu@bellaruben.fi


1.2. Rekisteriasioista vastaava


Auli Paukkeri

Puh. 040 776 7864

asiakaspalvelu@bellaruben.fi


1.3. Rekisterin nimi


BellaRuben.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri


1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)


Bellaruben.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, tilastollisiin ja palveluiden kehittämistarkoituksiin. Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.


1.5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- nimi

- osoite

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite

Rekisterissämme ei ole henkilötunnuksia.


1.6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisterinpitäjä rekisteröi Bellaruben.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Henkilötunnuksia ei ole BellaRuben.fi asiakasrekisterissä.


1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolisille ainoastaan niiltä osin kuin tilausten toimittaminen asiakkaalle ja tekniset ratkaisut sitä vaativat. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


1.8. Evästeiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä, jotka mahdollistavat palveluiden toimivuuden. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi myös halutessaan poistaa. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta, mikäli evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Evästeitä hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa.


1.9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Bellaruben.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tietoja säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimella, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.


1.10. Rekisteröidyn kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Rekisteröity ei voi pyytää rekisterin pitäjää poistamaan tilausten käsittelyyn tai kirjanpitoon liittyviä tietoja, jotka on kirjanpitolaissa määrätty säilytettäväksi.


1.11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia tietojen oikaisua. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille osoitteeseen asiakaspalvelu(at)bellaruben.fi tai postitse Bellaruben.fi / Auli Paukkeri Tmi, Turuntie 3, 24100 SALO.


1.12. Tiedon korjaaminen


Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Lahjakortti